07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Mae’r Blaid Werdd wedi lansio eu maniffesto, yr ail ar y ffordd at etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol (gallwch ddarllen am y lansiad ac maniffesto Plaid Cymru yma).

Ynni yn ei gwneud yn i mewn i’r pedwar mater uchaf ar gyfer y Blaid Werdd, gyda’r ymrwymiad i ddod o holl galw am drydan yng Nghymru o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030 (sy’n gosod ei blwmp rhwng Plaid, sydd â tharged o 2035, a’r Democratiaid Rhyddfrydol, sy’n anelu am y un fath erbyn 2025).

Materion eraill ‘prif’ ar gyfer ynni yn cynnwys ffocws ar ynni adnewyddadwy lleol micro a bach, buddsoddi yn y ‘grid cenedlaethol’, a gofyniad i gynghorau i weithredu strategaethau ynni cymunedol.

Screenshot (8)

Mae’r Gwyrddion yn unigryw yn eu demograffeg arwain; yn arweinydd benywaidd a dirprwy

Mae manylion y polisi ynni yn cynnwys:

  • Gwaharddiad ar ffracio
  • Cadw ardrethi busnes ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy (un o’n maniffesto yn gofyn)
  • Cefnogi sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r sector trydydd i sefydlu cwmnïau cyflenwi ynni
  • “Rhowch llais cymunedau” ar benderfyniadau mawr ar gynllunio a seilwaith ynni, ond sicrhau bod prosiectau yn rhoi rhywbeth yn ôl drwy gronfeydd budd cymunedol
  • Sicrhau bod cynlluniau pensiwn Llywodraeth Cymru yn ymddihatru o danwyddau ffosil
  • Blaenoriaethu effeithlonrwydd ynni mewn tai yng Nghymru, gan gynnwys rhaglenni ar-alw ar gyfer y rhai sydd mewn tlodi tanwydd
  • Cyflwyno cynllun benthyca di-log ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn gallu-i-dalu
  • Ei gwneud yn ofynnol datblygiadau tai newydd i gynnwys gwresogi ardal, cynhyrchu ar y safle a storio
  • Ei gwneud yn ofynnol tai newydd i gwrdd â safonau Passivhaus
  • Sgiliau Cefnogaeth a hyfforddiant yn y sector

Wrth sôn am y maniffesto, dywedodd David Clubb:

“Mae’n galonogol gweld bod y Blaid Werdd wedi ystyried sawl agwedd ar gynhyrchu ynni a defnyddio yn y weledigaeth feiddgar ar gyfer ynni yng Nghymru.

“Mae’r maniffesto yn dangos naïfrwydd mewn rhai meysydd – er enghraifft y gofyniad y dylai cymunedau gael lais ar seilwaith ynni mawr yn barod hymgorffori llawn o fewn polisi cynllunio – ond mae’r pwyslais cyffredinol y polisi yn hynod gadarnhaol.”