07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Rydym yn drist iawn o glywed heddiw am dranc Southern Solar, cwmni o Gymru sydd wedi bod yn masnachu o Gaerffili ers 2002.

Mae hyn yn dod â thri nifer y cwmnïau sydd wedi cau yn yr wythnos ddiwethaf fel gynigion polisi Llywodraeth y DU wreak havoc ar y sector ynni adnewyddadwy.

Amber Rudd

Amber Rudd yn dod â diflastod i filoedd

Wrth siarad am y newyddion trist, dywedodd David Clubb:

“Ar ôl rhybuddion cynharach gan y diwydiant gwynt, a’r problemau afflicting hoelion wyth y diwydiant fel Mabey Bridge a Dulas, mae’r diwydiant solar yn awr yn anffodus teimlo y gwaethaf llawn y ffolineb economaidd y Llywodraeth bresennol, sy’n ymddangos i feddwl mai dim ond y fracking a sectorau niwclear yn cyflogi teuluoedd ‘anodd-gwaith’.

“Cynyddu cost ddynol ac ariannol o ddiweithdra trwy savaging y diwydiant ynni gwyrdd yw anallu economaidd o’r radd flaenaf, ac ar adeg pan mae bron pob gwlad arall ar y blaned yn annog y sector ynni gwyrdd – ac yn elwa – y DU ei ynysu yn ei polisi ddwl.

“Bydd y swyddi Cymraeg o ansawdd uchel yn cael ei golli’n fawr, ac mae ein meddyliau gyda theuluoedd y rhai eu diswyddo gan Weinidogion yn Llundain mae’n ymddangos bod ganddynt unrhyw sylw ar gyfer yr amgylchedd, yr economi neu’r gymdeithas.”