Mae RenewableUK Cymru yn croesawu cyhoeddiad heddiw o DECC i roi caniatâd cynllunio i RWE Innogy UK Cyf ar gyfer ei Fferm Wynt Coedwig Clocaenog.

Wrth sôn am y penderfyniad, dywedodd, David Clubb, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Mae gan Coedwig Clocaenog y botensial i gefnogi dros 200 o swyddi ac yn datgloi oddeutu £40 miliwn mewn cyfleoedd cadwyn gyflenwi i fusnesau Cymru yn ystod ei adeiladu. Mae hyn ar ben y Gronfa Budd Cymunedol o hyd at £768,000 ac mae’r ynni gwyrdd a gynhyrchir am flynyddoedd i ddod. Mae’r prosiect hwn yn enghraifft arall o’r budd-daliadau y gall gwynt ar y tir yn dod i economi Cymru.”