Cyflwr y tir herio‘ wedi cael eu nodi fel y rheswm dros derfynu’r prosiect gwynt ar y môr Rhiannon.

Dywedodd David Clubb, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Roedd gan y fferm wynt arfaethedig 2GW y potensial i greu budd economaidd enfawr i Ynys Môn a’r ardal gyfagos, ac canslo’r prosiect yn siomedig iawn. Fodd bynnag, gobeithiwn y bydd y gwelliannau peirianyddol a thechnolegol yn gwneud y safle yn hyfyw ar gyfer datblygu yn y dyfodol.”

Rhiannon