07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Roedd rhagor o newyddion da ar gyfer y diwydiant gwynt yng Nghymru yr wythnos hon gyda’r cyhoeddiad gan ddarparwr hyfforddiant diogelwch yn seiliedig De Cymru, Diogelwch Technology Cyf, i agor canolfan hyfforddiant diogelwch ynni gwynt yn y Porthladd Mostyn yng Ngogledd Cymru.

Mae’r ganolfan , sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, RenewableUK a’r Sefydliad Gwynt Fyd-eang, yn cynnig ystod eang o hyfforddiant diogelwch ar gyfer y diwydiant ynni gwynt a bydd yn chwarae rhan annatod yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer y rhaglen datblygu ynni gwynt yn y môr Iwerydd.

Mae Porthladd Mostyn wedi cynnal rhai o’r prosiectau adeiladu ynni gwynt ar y môr a dyma’r gweithrediadau a chynnal a chadw sylfaen ar gyfer Gogledd Hoyle RWE npower renewables , Gwastadeddau’r Rhyl a ffermydd gwynt Gwynt y Môr.

Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr Technoleg Diogelwch, Bob Dickens: “Technoleg Diogelwch yn wirioneddol falch o fod yn rhan sylweddol o’r gadwyn gyflenwi ar gyfer y ganolfan ynni gwynt yn cael ei sefydlu yn y Gogledd ym Mhorthladd Mostyn.

“Mae croeso arbennig y gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac yn dangos ymrwymiad i ynni adnewyddadwy yng Nghymru a thwf parhaus ein cwmni.”