Cydweithio rhwng y Llywodraeth a Diwydiant arwain at gomisiynu adroddiad annibynnol, a gynhaliwyd gan Ysgol Fusnes Caerdydd a Regeneris Consulting, i benderfynu ar y cyfleoedd economaidd a allai ddeillio o’r sector gwynt ar y tir yng Nghymru.

Mae’r adroddiad ar gael i’w lawrlwytho yma.