07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Adroddiad manteision cymunedol

Mae ein gwaith ar fudd-daliadau cymunedol, mewn partneriaeth â’r Llywodraeth a’r diwydiant, yn parhau. Gweithgareddau blaenorol wedi cynnwys comisiynu gwaith i geisio deall yr effaith y manteision cymunedol i gymunedau ledled Cymru.  Adroddiad ar gael...