07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Potensial enfawr i’r Môr Celtaidd – os yw’r seilwaith yn iawn

Potensial enfawr i'r Môr Celtaidd - os yw'r seilwaith yn iawn 15 Medi, 2021 Mae gan y Môr Celtaidd botensial enfawr ar gyfer ynni gwynt ar y môr fel y bo'r angen ar yr amod ein bod yn cael y seilwaith yn iawn.Dywed Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru, Rhys Wyn Jones, y...

Gweinidog Newid Hinsawdd i annerch cynhadledd Ynni Cymru yn y Dyfodol

Bydd Julie James MS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, yn traddodi'r prif anerchiad yn Future Energy Wales ym mis TachweddYn cael ei gynnal a'i drefnu gan RenewableUK Cymru, bydd Cynhadledd ac Arddangosfa Ynni Dyfodol Cymru yn cael ei chynnal ddydd Iau 25 Tachwedd yn ICC...

Cadair newydd i RenewableUK Cymru

Mae RenewableUK Cymru, llais y diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru, wedi penodi Ben Lewis o Barton Willmore yn Gadeirydd newydd ei Grŵp Strategaeth. Mae Mr Lewis, sy'n Gyfarwyddwr Cynllunio Seilwaith ac Ynni yn Barton Willmore, yn cymryd yr awenau gan Jeremy Smith...

Ynni adnewyddadwy a’r chweched Senedd

Ynni adnewyddadwy a'r chweched Senedd 11 Mawrth, 2021 Mae Rhys Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru, yn rhannu ei farn ar ynni adnewyddadwy yng Nghymru a'r chweched Senedd. Nid wyf yn gefnogwr o faniffestos cyn yr etholiad. Maent yn tynnu sylw oddi wrth yr hyn a...