Renewable UK Cymru yn apwyntio pennaeth newydd

Renewable UK Cymru yn apwyntio pennaeth newydd. Mae RenewableUK Cymru wedi apwyntio Rhys Wyn Jones i arwain gwaith y corfforaeth. Mae gan Rhys dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn swyddogaethau ym meysydd cyfryngau, materion cyhoeddus a chsylltiadau...

Pobl smart, digwyddiad clyfar

Pobl smart; digwyddiad clyfar 3 Gorffenaf, 2018 Bydd ffigurau blaenllaw o'r diwydiant Ynni Smart yn disgyn ar Gerddi Sophia yng Nghaerdydd yfory (dydd Mercher 4 Gorffennaf) ar gyfer cynhadledd ac arddangosfa Ynni Smart Cymru blynyddol. Nawr yn ei bedwaredd flwyddyn,...

Bae Abertawe; cyfle colli

Bae Abertawe; cyfle colli 25 Mehefin, 2018 Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi na fyddant yn ymrwymo arian cyhoeddus i gefnogi prosiect arfaethedig morlyn yn Abertawe. Mae'r penderfyniad hwn yn siomedig iawn, ac mae'n golygu na fydd y rhanbarth yn elwa o lawer o...

Gofynnom ni, dywedasoch wrthym

Gofynnom ni, dywedasoch wrthym 26 mis Ebrill, 2018 Mae'r canlyniadau yn dod o arolwg rhanddeiliaid RenewableUK Cymru eleni. Dywedodd pob un o'r aelodau RenewableUK Cymru a holwyd y byddent yn argymell aelodaeth i gydweithiwr a dywedodd 91 y cant bod yn aelod yn eu...

Llywodraeth Cymru yn cefnogi digwyddiad ynni clyfar

Llywodraeth Cymru yn cefnogi digwyddiad ynni clyfar 12 mis Ebrill, 2018 Yr ydym unwaith eto yn falch iawn o gyhoeddi pennawd noddwr cynhadledd ac arddangos Smart Energy Wales ym mis Gorffennaf, yw Llywodraeth Cymru. Gan noddi'r digwyddiad ar gyfer y bedwaredd flwyddyn...