Cyflwyno’r carped gwyrdd ar gyfer gwobrau cynaliadwyedd Cymru

Mae seremoni wobrwyo sydd newydd ei sefydlu i ddathlu cynaliadwyedd cynyddol Cymru a'r sectorau ynni gwyrdd yn ôl ar gyfer ei hail flwyddyn, mae Cynnal Cymru ac RenewableUK Cymru wedi cyhoeddi. Ar ôl llwyddiant y digwyddiad cyntaf y llynedd, cadarnhaodd y ddau...

Arwyr lleol: Mae Innogy yn cadarnhau nawdd ar gyfer Smart Energy Wales

Mae'n bleser gan RenewableUK Cymru gyhoeddi y bydd innogy Cymru, buddsoddwr mwyaf Cymru i brosiectau ynni adnewyddadwy, yn noddi'r sesiwn Marchnadoedd Ynni Lleol yn Ynni Clyfar Cymru ar 4 Gorffennaf. Mae'n gwneud hyn trwy ddarparu cyflogaeth ar brosiectau yn ogystal â...

Gall ynni adnewyddol creu Gymru ‘Carbon sero’

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, “Net Zero: Cyfraniad y DU i atal cynhesu byd-eang”, mae Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd wedi argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddeddfu ar gyfer o leiaf 95% o ostyngiad yn yr holl allyriadau nwyon tŷ gwydr yn erbyn llinell sylfaen...

Renewable UK Cymru yn apwyntio pennaeth newydd

Renewable UK Cymru yn apwyntio pennaeth newydd. Mae RenewableUK Cymru wedi apwyntio Rhys Wyn Jones i arwain gwaith y corfforaeth. Mae gan Rhys dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn swyddogaethau ym meysydd cyfryngau, materion cyhoeddus a chsylltiadau...

Pobl smart, digwyddiad clyfar

Pobl smart; digwyddiad clyfar 3 Gorffenaf, 2018 Bydd ffigurau blaenllaw o'r diwydiant Ynni Smart yn disgyn ar Gerddi Sophia yng Nghaerdydd yfory (dydd Mercher 4 Gorffennaf) ar gyfer cynhadledd ac arddangosfa Ynni Smart Cymru blynyddol. Nawr yn ei bedwaredd flwyddyn,...

Bae Abertawe; cyfle colli

Bae Abertawe; cyfle colli 25 Mehefin, 2018 Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi na fyddant yn ymrwymo arian cyhoeddus i gefnogi prosiect arfaethedig morlyn yn Abertawe. Mae'r penderfyniad hwn yn siomedig iawn, ac mae'n golygu na fydd y rhanbarth yn elwa o lawer o...