Bydd isadeiledd yn gyflymach wedi Covid

Mae rhan o fara a menyn Renewable UK yn siarad â rhanddeiliaid am ymyriadau polisi a rheoliadol y credwn sy'n ofynnol i gyrraedd allyriadau sero net. Nid yw hyn wedi'i gyfyngu i dechnoleg sefydledig wrth gwrs. Rydyn ni nawr yn gweithio'n galed i ddylanwadu ar y...

Ymunwch â’n Rhwydwaith Ynni Rhithwir

Mae RenewableUK Cymru ac Arup yn ymuno i gynnig platfform rheolaidd i'r sector ynni adnewyddadwy yng Nghymru i drafod materion allweddol sy'n wynebu'r diwydiant Bydd y Rhwydwaith Rhwydwaith Ynni Rhithiol yn gyfle i drafod a dadansoddi heriau polisi ynni cyfredol gyda...

RUKCymru i gadeirio seminar cynorthwyo ar yr FfDC

Fe fydd  RenewableUK Cymru yn cynnal sesiwn waith i drafod yr FfDC fel y mae'n ymwneud â datblygu ynni adnewyddadwy ar Hydref 18fed Yr NDF yw cynllun 20 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru hyd at 2040.  Ei nod yw ymdrin â’r materion mawr sy’n bwysig i lwyddiant...

Ynni adnewyddol: Pwy sy’n elwa? Dewch i drafod ar Medi 24ain!

Mae dadl fywiog bob amser ynghylch cwmpas a natur cyfranogiad / perchnogaeth gymunedol mewn prosiectau ynni adnewyddadwy, ac mae gan Gymru lu o straeon llwyddiant i'w dathlu. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar y dull a ffefrir ganddi o gyflenwi oddeutu...

Pennaeth RUK Cymru yn ymateb i lawnsiad yr NDF

Heddiw mae Llywodraeth Cymru yn lansio ei hymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (NDF). Mae hwn yn ddarn hanfodol o waith polisi cynllunio sy'n gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy (gwynt a solar ar y tir) rhwng 2020 a 2040....