Mae Ynni Dyfodol Cymru yn ôl – a dwbl y maint!

Mae RenewableUK Cymru yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Clwstwr y Môr Celtaidd yn partneru â ni fel y Noddwr Platinwm i ddarparu Ynni Dyfodol Cymru yn ICC Cymru yng Nghasnewydd ar 9 – 10 Tachwedd. Mae noddwyr eraill yn cynnwys RWE, Mainstream, Ocean Winds, EDF, Ørsted,...

Cydweithrediad y Môr Celtaidd ar y Blaen

Mae RWE, cynhyrchydd pŵer mwyaf Cymru, yn partneru â gweithredwr porthladd mwyaf y DU, Associated British Ports (ABP) a phorthladd ynni mwyaf y DU, Porthladd Aberdaugleddau, i ymchwilio i ehangu cyfleusterau porthladdoedd i gefnogi piblinell o prosiectau gwynt...

Rhoi dyfodol ynni Cymru ar y bwrdd

Rhoi dyfodol ynni Cymru ar y bwrdd 25 November, 2021 Bydd ffigyrau blaenllaw o’r diwydiant ynni adnewyddadwy yn ymgynnull yn ICC Cymru heddiw ar gyfer cynhadledd ac arddangosfa Future Energy Wales. Wedi'i noddi gan RWE, mae Future Energy Wales yn dod ag arbenigwyr ac...

Mae RWE yn cefnogi Ynni Dyfodol Cymru

Mae RWE yn cefnogi Ynni Dyfodol Cymru 8 Tachwedd, 2021 Mae'n bleser gan RenewableUK Cymru gyhoeddi mai'r prif noddwr ar gyfer ei gynhadledd ac arddangosfa Future Energy Wales y mis hwn yw RWE. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Iau 25 Tachwedd yn ICC Cymru,...

Potensial enfawr i’r Môr Celtaidd – os yw’r seilwaith yn iawn

Potensial enfawr i'r Môr Celtaidd - os yw'r seilwaith yn iawn 15 Medi, 2021 Mae gan y Môr Celtaidd botensial enfawr ar gyfer ynni gwynt ar y môr fel y bo'r angen ar yr amod ein bod yn cael y seilwaith yn iawn.Dywed Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru, Rhys Wyn Jones, y...

Gweinidog Newid Hinsawdd i annerch cynhadledd Ynni Cymru yn y Dyfodol

Bydd Julie James MS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, yn traddodi'r prif anerchiad yn Future Energy Wales ym mis TachweddYn cael ei gynnal a'i drefnu gan RenewableUK Cymru, bydd Cynhadledd ac Arddangosfa Ynni Dyfodol Cymru yn cael ei chynnal ddydd Iau 25 Tachwedd yn ICC...