07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Cadair newydd i RenewableUK Cymru

Mae RenewableUK Cymru, llais y diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru, wedi penodi Ben Lewis o Barton Willmore yn Gadeirydd newydd ei Grŵp Strategaeth. Mae Mr Lewis, sy'n Gyfarwyddwr Cynllunio Seilwaith ac Ynni yn Barton Willmore, yn cymryd yr awenau gan Jeremy Smith...

Ynni adnewyddadwy a’r chweched Senedd

Ynni adnewyddadwy a'r chweched Senedd 11 Mawrth, 2021 Mae Rhys Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru, yn rhannu ei farn ar ynni adnewyddadwy yng Nghymru a'r chweched Senedd. Nid wyf yn gefnogwr o faniffestos cyn yr etholiad. Maent yn tynnu sylw oddi wrth yr hyn a...

A yw’ch busnes yn barod am sero net?

A yw'ch busnes yn barod am sero net? 2 Mawrth, 2021 Rydyn ni eisiau gwybod sut mae busnesau Cymru yn paratoi ar gyfer sero net. Fis diwethaf gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad i Gymru gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae RenewableUK Cymru wedi comisiynu...

Hydrogen – y tu ôl i’r hype

Hydrogen - y tu ôl i'r hype. Byddwn yn ymuno ag Arup a HyCymru, Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru i drafod hyn yn sesiwn nesaf y Rhwydwaith Ynni Rhithwir ddydd Iau 25 Chwefror am 11am.I ba raddau y bydd elfen fwyaf niferus y bydysawd yn serennu yn system ynni Cymru yn...

Cynlluniau ar gyfer combo gwynt a storio newydd yn Ne Cymru

Cynlluniau ar gyfer combo gwynt a storio newydd yn Ne Cymru 17 Rhagfyr, 2020 Mae RES, un o ddatblygwyr ynni adnewyddadwy mwyaf blaenllaw'r byd, wedi cyflwyno cais i'r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ei Fferm Wynt Ogmore Uchaf a'i phrosiect storio ynni. Mae'r cynnig...