Wynebau newydd yn RenewableUK Cymru

Mae RenewableUK Cymru wedi penodi Cyfarwyddwr a Chyfarwyddwr Cynorthwyol newydd.Jessica Hooper yw'r Cyfarwyddwr newydd ac mae Manon Kynaston yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Cynorthwyol. Mae'r merched yn ymuno â RenewableUK Cymru o Ynni Morol Cymru. Mae hyn yn golygu bod...

Cwmni Cymreig i edrych ar gadwyn gyflenwi leol ar gyfer gwynt arnofiol

Roedd mwy o newyddion da i’r sector ynni adnewyddadwy yng Nghymru yr wythnos hon gyda’r cyhoeddiad y bydd RWE, y cynhyrchydd ynni mwyaf a gweithredwr ynni adnewyddadwy yng Nghymru, yn gweithio gyda Marine Power Systems (MPS) o Abertawe i archwilio’r gadwyn gyflenwi ar...

Mae Ynni Dyfodol Cymru yn ôl – a dwbl y maint!

Mae RenewableUK Cymru yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Clwstwr y Môr Celtaidd yn partneru â ni fel y Noddwr Platinwm i ddarparu Ynni Dyfodol Cymru yn ICC Cymru yng Nghasnewydd ar 9 – 10 Tachwedd. Mae noddwyr eraill yn cynnwys RWE, Mainstream, Ocean Winds, EDF, Ørsted,...

Cydweithrediad y Môr Celtaidd ar y Blaen

Mae RWE, cynhyrchydd pŵer mwyaf Cymru, yn partneru â gweithredwr porthladd mwyaf y DU, Associated British Ports (ABP) a phorthladd ynni mwyaf y DU, Porthladd Aberdaugleddau, i ymchwilio i ehangu cyfleusterau porthladdoedd i gefnogi piblinell o prosiectau gwynt...

Rhoi dyfodol ynni Cymru ar y bwrdd

Rhoi dyfodol ynni Cymru ar y bwrdd 25 November, 2021 Bydd ffigyrau blaenllaw o’r diwydiant ynni adnewyddadwy yn ymgynnull yn ICC Cymru heddiw ar gyfer cynhadledd ac arddangosfa Future Energy Wales. Wedi'i noddi gan RWE, mae Future Energy Wales yn dod ag arbenigwyr ac...