Pennaeth RUK Cymru yn ymateb i lawnsiad yr NDF

Heddiw mae Llywodraeth Cymru yn lansio ei hymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (NDF). Mae hwn yn ddarn hanfodol o waith polisi cynllunio sy'n gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy (gwynt a solar ar y tir) rhwng 2020 a 2040....

Cyflwyno’r carped gwyrdd ar gyfer gwobrau cynaliadwyedd Cymru

Mae seremoni wobrwyo sydd newydd ei sefydlu i ddathlu cynaliadwyedd cynyddol Cymru a'r sectorau ynni gwyrdd yn ôl ar gyfer ei hail flwyddyn, mae Cynnal Cymru ac RenewableUK Cymru wedi cyhoeddi. Ar ôl llwyddiant y digwyddiad cyntaf y llynedd, cadarnhaodd y ddau...

Arwyr lleol: Mae Innogy yn cadarnhau nawdd ar gyfer Smart Energy Wales

Mae'n bleser gan RenewableUK Cymru gyhoeddi y bydd innogy Cymru, buddsoddwr mwyaf Cymru i brosiectau ynni adnewyddadwy, yn noddi'r sesiwn Marchnadoedd Ynni Lleol yn Ynni Clyfar Cymru ar 4 Gorffennaf. Mae'n gwneud hyn trwy ddarparu cyflogaeth ar brosiectau yn ogystal â...

Gall ynni adnewyddol creu Gymru ‘Carbon sero’

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, “Net Zero: Cyfraniad y DU i atal cynhesu byd-eang”, mae Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd wedi argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddeddfu ar gyfer o leiaf 95% o ostyngiad yn yr holl allyriadau nwyon tŷ gwydr yn erbyn llinell sylfaen...

Renewable UK Cymru yn apwyntio pennaeth newydd

Renewable UK Cymru yn apwyntio pennaeth newydd. Mae RenewableUK Cymru wedi apwyntio Rhys Wyn Jones i arwain gwaith y corfforaeth. Mae gan Rhys dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn swyddogaethau ym meysydd cyfryngau, materion cyhoeddus a chsylltiadau...