07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Ynni adnewyddadwy a’r chweched Senedd

Ynni adnewyddadwy a’r chweched Senedd 11 Mawrth, 2021 Mae Rhys Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru, yn rhannu ei farn ar ynni adnewyddadwy yng Nghymru a’r chweched Senedd. Nid wyf yn gefnogwr o faniffestos cyn yr etholiad. Maent yn tynnu sylw oddi wrth yr...

A yw’ch busnes yn barod am sero net?

A yw’ch busnes yn barod am sero net? 2 Mawrth, 2021 Rydyn ni eisiau gwybod sut mae busnesau Cymru yn paratoi ar gyfer sero net. Fis diwethaf gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad i Gymru gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae RenewableUK Cymru wedi comisiynu...

Hydrogen – y tu ôl i’r hype

Hydrogen – y tu ôl i’r hype. Byddwn yn ymuno ag Arup a HyCymru, Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru i drafod hyn yn sesiwn nesaf y Rhwydwaith Ynni Rhithwir ddydd Iau 25 Chwefror am 11am.I ba raddau y bydd elfen fwyaf niferus y bydysawd yn serennu yn system...