A yw’ch busnes yn barod am sero net?

A yw’ch busnes yn barod am sero net? 2 Mawrth, 2021 Rydyn ni eisiau gwybod sut mae busnesau Cymru yn paratoi ar gyfer sero net. Fis diwethaf gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad i Gymru gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae RenewableUK Cymru wedi comisiynu...

Hydrogen – y tu ôl i’r hype

Hydrogen – y tu ôl i’r hype. Byddwn yn ymuno ag Arup a HyCymru, Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru i drafod hyn yn sesiwn nesaf y Rhwydwaith Ynni Rhithwir ddydd Iau 25 Chwefror am 11am.I ba raddau y bydd elfen fwyaf niferus y bydysawd yn serennu yn system...

Cynlluniau ar gyfer combo gwynt a storio newydd yn Ne Cymru

Cynlluniau ar gyfer combo gwynt a storio newydd yn Ne Cymru 17 Rhagfyr, 2020 Mae RES, un o ddatblygwyr ynni adnewyddadwy mwyaf blaenllaw’r byd, wedi cyflwyno cais i’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ei Fferm Wynt Ogmore Uchaf a’i phrosiect storio...

Fferm Wynt Gwynt y Mor

Fferm Wynt Gwynt y Môr  27 November, 2020 Fel rhan o Wythnos Gwynt y DU, rydyn ni’n edrych ar Gwynt y Môr Fferm Wynt.  Fferm wynt alltraeth RWE’s Gwynt y Môr sydd wedi’i lleoli oddi ar arfordir Gogledd Cymru yw’r pumed fferm wynt weithredol fwyaf yn...

Plygio’r bwlch rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM

Plygio’r bwlch rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM 26 November, 2020 Wrth i ni nodi #UKWindWeek, un o’r pethau y mae RenewableUK Cymru yn canolbwyntio arno yw’r ffyniant posibl yn y diwydiant gwynt ar y môr yng Nghymru, a sut y gall elwa ar hyn. Her...