Amdanom

Rydym yn gorff masnach arobryn ynni ac isadeiledd cynaliadwy Cymraeg

Beth ydych chi’n wneud?
Rydym yn gwneud Cymru yn lle gwell drwy hyrwyddo ynni glân ac isadeiledd cynaliadwy. Rydym yn gwneud ein haelodau yn fwy llwyddianus, yn lleihau rhwystrau i brosiectau ynni cymunedol ac ymgysylltu â’r cyhoedd. O, ac rydym yn trefnu digwyddiadau anhygoel.

A ydych yn hawdd i weithio gyda?
Ydym. Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda’n haelodau a chyda chymaint o bobl a sefydliadau ag y gallwn ar draws Cymru.

Sut ydych chi’n gwneud eich arian?
Rydym yn codi tâl o aelodaeth a digwyddiadau. Rydym yn gwmni nid-er-elw, felly yr holl arian a wnawn yn mynd yn ôl i mewn i gefnogi ein haelodau a’r sector ehangach.

Beth arall ddylwn i ei wybod?
Rydym yn ennill gwobrau. Rydym am i Gymru gael y budd mwyaf posibl o’n newid i economi gynaliadwy. 

Sara Powell-Davies

Sara Powell-Davies

Rheolwr Cyfarthrebu

Mae gan Sara brofiad o gysylltiadau â’r cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli digwyddiadau. Mae Sara yn rheoli holl ddigwyddiadau RenewableUK Cymru ac yn rhoi cymorth i’n haelodau sydd am wella eu perfformiad cyfathrebu eu hunain.