07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Amdanom

Rydym yn gorff masnach arobryn ynni ac isadeiledd cynaliadwy Cymraeg

Beth ydych chi’n wneud?
Rydym yn gwneud Cymru yn lle gwell drwy hyrwyddo ynni glân ac isadeiledd cynaliadwy. Rydym yn gwneud ein haelodau yn fwy llwyddianus, yn lleihau rhwystrau i brosiectau ynni cymunedol ac ymgysylltu â’r cyhoedd. O, ac rydym yn trefnu digwyddiadau anhygoel.

A ydych yn hawdd i weithio gyda?
Ydym. Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda’n haelodau a chyda chymaint o bobl a sefydliadau ag y gallwn ar draws Cymru.

Sut ydych chi’n gwneud eich arian?
Rydym yn codi tâl o aelodaeth a digwyddiadau. Rydym yn gwmni nid-er-elw, felly yr holl arian a wnawn yn mynd yn ôl i mewn i gefnogi ein haelodau a’r sector ehangach.

Beth arall ddylwn i ei wybod?
Rydym yn ennill gwobrau. Rydym am i Gymru gael y budd mwyaf posibl o’n newid i economi gynaliadwy. Rydym yn cefnogi Cwl Cwrw Gwnwer yng Nghaerdydd – dilyn hashnod Trydar neu tudalen LinkedIn i dysgu mwy.

David Clubb

David Clubb

Cyfarwyddwr

Mae David yn Ffisegydd Siartredig gyda mwy na degawd o brofiad yn y sector ynni adnewyddadwy. Siaradwch ag ef ar 07964 526728.

Sara Powell-Davies

Sara Powell-Davies

Rheolwr Cyfarthrebu

Mae gan Sara brofiadol yn y cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol, ac yn darparu cefnogaeth i’n haelodau sydd eisiau gwella eu perfformiad cyfathrebu eu hunain.