Mae RenewableUK Cymru wedi penodi Cyfarwyddwr a Chyfarwyddwr Cynorthwyol newydd.

Jessica Hooper yw’r Cyfarwyddwr newydd ac mae Manon Kynaston yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Cynorthwyol. Mae’r merched yn ymuno â RenewableUK Cymru o Ynni Morol Cymru. Mae hyn yn golygu bod tîm merched i gyd bellach yn RenewableUK Cymru, gyda Sara Powell-Davies yn Rheolwr Cyfathrebu.

Swydd flaenorol Jessica yn Ynni Morol Cymru oedd fel Rheolwr Rhaglen. Yn RenewableUK Cymru, hi fydd yn gyfrifol am arwain ar strategaeth ac ymgysylltu gwleidyddol.

Cyn ymuno â RenewableUK Cymru, roedd Manon yn Rheolwr Prosiect yn Ynni Morol Cymru. Yn ei rôl newydd fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol, bydd yn cwmpasu polisi, eiriolaeth a chydgysylltu â Llywodraeth Cymru.

Wrth siarad am ei phenodiad, dywedodd Jessica:

“Mae’n gyfnod cyffrous i ynni adnewyddadwy yng Nghymru, ac rwy’n ymhyfrydu yn y gobaith o her newydd ac yn edrych ymlaen at weithio gydag aelodau RenewableUK yng Nghymru a thu hwnt.”

Mae Jessica a Manon yn ymuno â RenewableUK Cymru yn syth o absenoldeb mamolaeth. Croesawodd Jessica y dull hwn, gan ddweud:

“Mewn diwydiant sy’n cael ei ddominyddu gan ddynion ac y mae dirfawr angen gweithlu mwy cytbwys arno, mae RenewableUK wedi bod yn hawdd mynd atynt, yn ddeallus ac yn gefnogol, gan wneud yn siŵr bod y cyfle yn hylaw ac yn dangos ymrwymiad gwirioneddol i letya nid un, ond dwy fam newydd, sy’n dychwelyd i’r gwaith.”