07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Bydd Julie James MS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, yn traddodi’r prif anerchiad yn Future Energy Wales ym mis Tachwedd

Yn cael ei gynnal a’i drefnu gan RenewableUK Cymru, bydd Cynhadledd ac Arddangosfa Ynni Dyfodol Cymru yn cael ei chynnal ddydd Iau 25 Tachwedd yn ICC Cymru, Casnewydd, ac yn canolbwyntio ar rôl ynni adnewyddadwy wrth bweru twf economaidd yng Nghymru sero net.

Trwy gydol y gynhadledd undydd, bydd arbenigwyr y diwydiant yn trafod cynnydd ac opsiynau ar gyfer goresgyn yr her gymhleth o ail-beiriannu system ynni i ddarparu ar gyfer siâp a graddfa cynhyrchu a galw pŵer carbon isel yn y dyfodol.

Tair thema eang ar gyfer y gynhadledd agoriadol fydd:

Ynni Adnewyddadwy yn y 2020au
Seilwaith ynni ar gyfer sero net
Delweddu llwyddiant Cymru ’

Dywedodd Rhys Wyn Jones, Cyfarwyddwr, RenewableUK Cymru: “

“Wrth i ni ddod allan o’r pandemig, mae Cymru’n wynebu rhai cyfleoedd enfawr i ddarparu rhaglen o adnewyddu gwyrdd. Mae Ynni Dyfodol Cymru yn gyfle inni archwilio’r cyfleoedd hyn a hefyd mynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau sy’n ein hwynebu wrth symud tuag at Gymru fel cenedl sero net.

“Rwy’n falch iawn o groesawu’r Gweinidog Newid Hinsawdd i annerch y gynhadledd. Mae creu portffolio newid hinsawdd penodol yn arwydd clir o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r agenda frys hon. Rwy’n gwybod y bydd cynrychiolwyr yn awyddus i glywed sut y bydd y Gweinidog yn defnyddio’r term Senedd hwn i gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod Cymru’n cyflawni ei hymrwymiadau a’i huchelgais. ” a

Julie James MS. Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd:

Dywedodd y Gweinidog dros Newid Hinsawdd, Julie James “Newid yn yr hinsawdd yw’r mater mwyaf dybryd sy’n ein hwynebu ac mae angen i ni i gyd weithredu i weithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r argyfwng byd-eang hwn. Mae cyfleoedd cyffrous yng Nghymru i ddatblygu technolegau ynni adnewyddadwy ymhellach ac i ddod yn arweinydd byd ym maes ynni morol.

“Rwy’n falch o gael y cyfle hwn i siarad am sut y bydd dyheadau a chynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer ynni yn cyflymu cyflymder y newid i gyrraedd ein targedau sero net.”

Mae tocynnau ar gael o www.future-energy.wales am bris o £ 75.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn arddangos, siarad neu nawdd? Cysylltwch â RenewableUK Cymru ar 07968 798 315 neu 07815 550 983 neu e-bostiwch [email protected]