07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Mae RenewableUK Cymru, llais y diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru, wedi penodi Ben Lewis o Barton Willmore yn Gadeirydd newydd ei Grŵp Strategaeth.

Mae Mr Lewis, sy’n Gyfarwyddwr Cynllunio Seilwaith ac Ynni yn Barton Willmore, yn cymryd yr awenau gan Jeremy Smith o RWE sydd wedi dal y rôl ers 2015.

Dywedodd Rhys Wyn Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru: “Mae Ben wedi bod yn rhan annatod o’r Grŵp Strategaeth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae ei arbenigedd wedi bod yn amhrisiadwy wrth ein helpu ni fel diwydiant i lywio ein ffordd trwy ddatblygiad Dyfodol Llywodraeth Cymru. Strategaeth Cymru. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio’n agosach gyda Ben wrth i ni symud tuag at Gymru sero net.”

Meddai Ben Lewis: “Mae’n anrhydedd mawr i mi gael fy newis gan fy nghyfoedion i gadeirio Grŵp Strategaeth Cymru RenewableUK. Mae’n amser cyffrous i fod yn rhan o’r sector hwn a gobeithiaf allu dylanwadu ar newid cadarnhaol yn ogystal â rhoi sylw i ddiwydiant ynni adnewyddadwy cynyddol Cymru.”

Mae Grŵp Strategaeth Cymru RenewableUK yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau ynni adnewyddadwy sydd naill ai wedi’u lleoli yng Nghymru neu sydd â diddordebau yng Nghymru.