Mae Pleidiau Gwleidyddol Cymru yn mynd benben â Hustings Grŵp Rhwydwaith Ynni Rhithwir

30

Mawrth, 2021

Ddydd Iau 22 Ebrill o hanner dydd – 1.30pm bydd RenewableUK Cymru ac Arup yn cynnal Hustings Grŵp Rhwydwaith Ynni Rhithwir. Bydd ymgeiswyr o’r pleidiau gwleidyddol allweddol yng Nghymru yn dweud wrthym beth yn eu barn nhw ddylai fod y prif flaenoriaethau ar gyfer tymor nesaf y Senedd er mwyn galluogi adferiad gwyrdd ac adeiladu Cymru sero net.

Bydd:

Lyr Gruffydd – Plaid Cymru
Huw Irranca-Davies – Welsh Labour
William Powell – Welsh Liberal Democrats
Helen Westhead – Green Party
TBC – Welsh Conservatives

Rhys Wyn Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru a David Brown, Cynlluniwr Cyswllt yn Arup, fydd yn cynnal yr hystings.

I gadw’ch lle, e-bostiwch [email protected] ac byddwn yn anfon dolen atoch i’r digwyddiad.