Hydrogen – y tu ôl i’r hype. Byddwn yn ymuno ag Arup a HyCymru, Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru i drafod hyn yn sesiwn nesaf y Rhwydwaith Ynni Rhithwir ddydd Iau 25 Chwefror am 11am.

I ba raddau y bydd elfen fwyaf niferus y bydysawd yn serennu yn system ynni Cymru yn y dyfodol? Gyda Llywodraethau yng Nghaerdydd a San Steffan yn fwyfwy awyddus i ddatgloi potensial Hydrogen fel rhan o’u llwybrau datgarboneiddio, gofynnwn beth yw’r cyfleoedd a’r heriau ymarferol?

Rhys Jones o RenewableUK Cymru a David Brown o Arup fydd yn cynnal y sesiwn. Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Guto Owen – Cyfarwyddwr Ynni Glan a sylfaenydd HyCymru, Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru
    Jon Maddy – Cyfarwyddwr Canolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru
    Beccie Drake – Peiriannydd ynni a seilwaith arbenigol yn Arup
    Ray Arrell – Pennaeth Datblygu Technegol Regen

Os hoffech chi ymuno â’r sesiwn, dim ond gollwng e-bost atom yn [email protected] ac fe anfonwn y cyfarwyddiadau ymuno atoch.