Fferm Wynt Gwynt y Mor

Fferm Wynt Gwynt y Môr  27 November, 2020 Fel rhan o Wythnos Gwynt y DU, rydyn ni’n edrych ar Gwynt y Môr Fferm Wynt.  Fferm wynt alltraeth RWE’s Gwynt y Môr sydd wedi’i lleoli oddi ar arfordir Gogledd Cymru yw’r pumed fferm wynt weithredol fwyaf yn...

Plygio’r bwlch rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM

Plygio’r bwlch rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM 26 November, 2020 Wrth i ni nodi #UKWindWeek, un o’r pethau y mae RenewableUK Cymru yn canolbwyntio arno yw’r ffyniant posibl yn y diwydiant gwynt ar y môr yng Nghymru, a sut y gall elwa ar hyn. Her...

Sylw ar Fferm Wynt Pen y Cymoedd

Pen y Cymoedd Wind Farm 23 Tachwedd, 2020 Wrth i ni gychwyn Wythnos Wynt y DU 2020, rydyn ni’n edrych yn agosach ar Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn ne Cymru. Fferm wynt ar y tir Vattenfall’s Pen y Cymoedd yng nghymoedd uchaf Castell-nedd, Rhondda, Cynon ac Afan yn...