Bydd isadeiledd yn gyflymach wedi Covid

Mae rhan o fara a menyn Renewable UK yn siarad รข rhanddeiliaid am ymyriadau polisi a rheoliadol y credwn sy’n ofynnol i gyrraedd allyriadau sero net. Nid yw hyn wedi’i gyfyngu i dechnoleg sefydledig wrth gwrs. Rydyn ni nawr yn gweithio’n galed i...