07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Mae RenewableUK Cymru ac Arup yn ymuno i gynnig platfform rheolaidd i’r sector ynni adnewyddadwy yng Nghymru i drafod materion allweddol sy’n wynebu’r diwydiant

Bydd y Rhwydwaith Rhwydwaith Ynni Rhithiol yn gyfle i drafod a dadansoddi heriau polisi ynni cyfredol gyda mewnbwn gan arbenigwyr allweddol yn y diwydiant. Bydd y sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal ddydd Mercher 29 Ebrill am 2pm

Wrth siarad am y grŵp newydd, dywedodd Rhys Wyn Jones, Pennaeth RenewableUK Cymru:

“Disgrifiwyd effaith y sefyllfa bresennol ar ein bywydau gwaith fel“ cerdyn post o’r dyfodol. ” Rydyn ni i gyd yn cael ein gorfodi i addasu i newidiadau cyflym i’r ffordd rydyn ni’n gweithio a symud o gwmpas, gan daflu heriau ynni i ffocws ar unwaith i ddarparwyr gwasanaethau trafnidiaeth a defnyddwyr rhwydwaith trafnidiaeth. Ond beth yw goblygiadau polisi’r heriau hyn? ”

Bydd arbenigwyr y diwydiant, Liana Cipcigan o Brifysgol Caerdydd a Ben Pritchard o Arup yn rhoi eu barn i ni ar y pwnc cyn ei agor ar gyfer cwestiynau a thrafodaethau gan gyfranogwyr.

Mae lleoedd yn gyfyngedig i’r 30 o bobl gyntaf i gofrestru. E-bostiwch [email protected] i gadw’ch lle.