RUKCymru i gadeirio seminar cynorthwyo ar yr FfDC

Fe fydd  RenewableUK Cymru yn cynnal sesiwn waith i drafod yr FfDC fel y mae’n ymwneud â datblygu ynni adnewyddadwy ar Hydref 18fed Yr NDF yw cynllun 20 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru hyd at 2040.  Ei nod yw ymdrin â’r materion mawr sy’n bwysig i...