Pennaeth RUK Cymru yn ymateb i lawnsiad yr NDF

Heddiw mae Llywodraeth Cymru yn lansio ei hymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (NDF). Mae hwn yn ddarn hanfodol o waith polisi cynllunio sy’n gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy (gwynt a solar ar y tir) rhwng 2020 a...