Bae Abertawe; cyfle colli

25

Mehefin, 2018

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi na fyddant yn ymrwymo arian cyhoeddus i gefnogi prosiect arfaethedig morlyn yn Abertawe.

Mae’r penderfyniad hwn yn siomedig iawn, ac mae’n golygu na fydd y rhanbarth yn elwa o lawer o filoedd o swyddi o’r prosiect a’r gadwyn gyflenwi cysylltiedig. Mae’n golygu y bydd yn rhaid i’r prosiect llorweddol, a ddisgrifir fel penderfyniad ‘ddim yn gresynu’ gan adolygiad annibynnol, a allai fod wedi arwain at gyfres gyfan o brosiectau ar draws Cymru â manteision ar draws y DU, geisio mecanwaith arall o gymorth ariannol, neu ni fyddant yn mynd rhagddo.

Argraff arlunydd o’r forlyn

Amserlen y prosiect gwreiddiol

Rhoddwyd Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) i Lagyn Llanw Bae Abertawe ar 9 Mehefin 2015. Mynegodd y cwmni yr awydd ar y pryd i weithredu’r prosiect erbyn 2018 cyn gynted ag y byddai’r gwaith adeiladu cyffredinol wedi’i gwblhau yn 2019.

Cyhoeddodd yr adolygiad annibynnol dilynol i’r prosiect, a gynhaliwyd gan y cyn Weinidog, Charles Hendry, adroddiad ar 12 Ionawr 2017 gan ei alw’n ‘ddim yn gresynu’, a disgrifiodd y gost fel ‘peint o laeth’ ar filiau ar gyfer y deg ar hugain nesaf blynyddoedd.

Mae’r colled mewn sgiliau, y gadwyn gyflenwi a gweithgarwch economaidd i Abertawe, y rhanbarth, i Gymru ac i’r DU yn anferth” – David Clubb

Wrth ymateb i’r siom hwn, rhaid inni beidio â cholli’r golwg hefyd bod Cymru’n gartref i lawer o brosiectau ynni morol eraill – er yn llawer llai – a bod yn rhaid iddynt hefyd gael cyfle i gael cymorth cyhoeddus i’w defnyddio.