Mae gwobrau newydd yn rhoi cynaladwyedd Cymru ar gyfnod o’r radd flaenaf

7

mis Mehefin, 2018

Heddiw, cyhoeddwyd seremoni wobrwyo newydd a anelir at y sectorau cynaliadwyedd a ynni gwyrdd. Cynhelir Gwobrau’r Academi Gynaliadwy ar 29 Tachwedd yn Stadiwm Principality carbon isel eiconig a charbon isel yng Nghaerdydd ac maent yn gydweithrediad rhwng Cynnal Cymru a RenewableUK Cymru.

Mae’r digwyddiad yn adeiladu ar lwyddiant Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru a Gwobrau Sustain Wales a bydd yn dathlu rhagoriaeth, arloesedd ac arweiniad cynaliadwyedd ledled Cymru. Mae’r Gwobrau’n cydnabod gwaith sy’n cael ei wneud gan unigolion, grwpiau cymunedol a’r sector cyhoeddus, yn ogystal â busnesau bach a mawr.

Mae Wales & West Utilities eisoes wedi’i gadarnhau fel prif noddwr y digwyddiad gyda Llywodraeth Cymru yn noddi’r Prosiect Ynni Adnewyddadwy Eithriadol, ac Adnoddau Naturiol Cymru yn noddi’r Hyrwyddwr Cynaliadwyedd.

“Nid yw’n gyd-ddigwyddiad bod y stadiwm, llety ar gyfer gweithredoedd blaenllaw’r byd, adloniant gwych ac eiliadau o ddrama uchel dros y blynyddoedd, wedi cael ei ddewis fel lleoliad ar gyfer y gwobrau newydd hyn.” – David Clubb

Meddai Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru

“Mae’r Academi Gynaliadwy yn fenter newydd gyffrous, a sefydlwyd gan Cynnal Cymru a RenewableUK Cymru i ddod ag arbenigedd ar draws y sector cynaliadwyedd a ynni gwyrdd ynghyd yng Nghymru. Y Gwobrau yw fy hoff ddigwyddiad bob blwyddyn gan ein bod yn cydnabod y cyfraniad a wneir gan wahanol sectorau i wneud Cymru’n genedl gynaliadwy, gan weithio fel un i gyflawni Deddfau Lles y Cenhedlaeth a’r Amgylchedd yn y Dyfodol.”

Meddai Steven Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Masnachol yng Nghymru a West Utilities:

“Rydym yn gweithio’n galed i ddarparu system ynni yn y dyfodol sy’n fforddiadwy, yn ddibynadwy ac yn gynaliadwy i’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Felly rydym wrth ein bodd i fod yn brif noddwr gwobrau Academi Cynaliadwy – cyfle gwych i gydnabod a dathlu’r gwaith caled sy’n cael ei wneud gan gymaint o unigolion a sefydliadau, ac mae’n anrhydedd i fod yn rhan o hynny.”

Mae rhagor o wybodaeth am feini prawf mynediad ar wefan Gwobrau Academi Gynaliadwy, ynghyd â manylion sut i fynd i mewn. Dylid cyflwyno’r cofrestriadau erbyn hanner nos ddydd Llun 10 Medi. Bydd tri cais fesul categori ar y rhestr fer i’w rhoi i’r bleidlais gyhoeddus. Bydd y pleidleisiau hyn yn cael eu hychwanegu at ganlyniadau panel o feirniaid annibynnol i benderfynu ar yr enillwyr. Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol.
Bydd cofnodion ar y rhestr fer yn cael eu hysbysu yn fuan ar ôl y dyddiad cau a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo ar 29 Tachwedd 2018 yn Stadiwm y Principality. Mae yna gyfleoedd o hyd i noddi categorïau a gwahanol agweddau ar y digwyddiad. I gael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael, cysylltwch â Sara Powell-Davies ar 07815 550 983 neu e-bostiwch [email protected]