07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Bae Abertawe; cyfle colli

Bae Abertawe; cyfle colli 25 Mehefin, 2018 Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi na fyddant yn ymrwymo arian cyhoeddus i gefnogi prosiect arfaethedig morlyn yn Abertawe. Mae’r penderfyniad hwn yn siomedig iawn, ac mae’n golygu na fydd y rhanbarth yn elwa o...