Rydym am wybod beth ydych chi’n ei feddwl ohonom

Os ydych wedi delio â RenewableUK Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym am glywed gennych. Sut wnaethom ni? Beth allwn ni ei wneud yn well neu’n wahanol? Mae ein harolwg blynyddol yn gyfle i’n haelodau a’n rhanddeiliaid ddweud beth maen nhw’n ei feddwl ohonom.

Dyma’r drydedd flwyddyn rydyn ni wedi cynnal yr arolwg ac er ein bod bob amser wedi cael adborth da, nid ydym yn gorffwys ar ein laurels. Dim ond un byr yw’r arolwg a bydd yn cymryd ychydig funudau i’w chwblhau.

“Rydym am wybod beth mae’r bobl yr ydym yn delio â ni yn ddyddiol yn meddwl ohonom – y da a’r drwg.”

David Clubb

Wrth ddweud ar yr arolwg, dywedodd David Clubb:

“Mae’r arolwg hwn yn bwysig iawn i ni gan ei fod yn gyfle i gael adborth onest y gallwn ei adeiladu arno a gwneud gwelliannau i’r dyfodol.”