Tocynnau Smart Energy Wales ar werth

23

Ionawr, 2018

Bydd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, yn arwain at Ynni Smart Cymru eleni y 4ydd Gorffennaf yng Nghaerdydd.

Mae’r rhaglen yn dal i gael ei gwblhau ond hefyd cadarnhaodd Guto Owen o Ynni Glan a fydd yn siarad yn y sesiwn hydrogen. Ac yn gyntaf ar gyfer Smart Energy Wales, bydd yn ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg – bydd cyfleusterau cyfieithu ar gael.

Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig fydd prif siaradwr eleni yn Smart Energy Wales

Ffotograff trwy garedigrwydd Daily Post

Yn ei bedwaredd flwyddyn yn awr, Smart Energy Wales yw’r unig ddigwyddiad o’i fath yng Nghymru i ddod ag arbenigwyr ynghyd i siarad am y datblygiadau newydd a chyffrous yn y sector.

Dywedodd David Clubb, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru, sy’n trefnu’r digwyddiad:

“Ers yr Ynni Smart Cymru cyntaf yn 2015, mae’r digwyddiad hwn wedi mynd o nerth i nerth ac erbyn hyn rydym ni’n gweld pethau ar waith a gafodd eu trafod yn unig fel posibiliadau yn 2015. Mae storio o ynni adnewyddadwy yn un enghraifft o hyn.”

“Digwyddiad gwych. Siaradwyr gwych – amseroedd cyffrous yn y sector ynni. Mae Smart yn dda.”

Neil Lewis, Ynni Sir Gaerfyrddin