07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Y gorau o Gymru – cyhoeddwyd

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi y rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2017. Fe’u rhestrir, ynghyd â gwybodaeth ychwanegol am y seremoni wobrwyo, yn ein llyfryn gwobrau. O set gychwynnol o ymgeiswyr gref, mae’r maes wedi cael ei chwalu i un ar hugain yn rownd derfynol ar draws ein saith categori.

Mae rhagor o wybodaeth am sut i brynu tocynnau ar gyfer y seremoni wobrwyo, a fydd ar 10 Tachwedd yn Gwesty a Sba Dewi Sant ym Mae Caerdydd, ar gael ar wefan y digwyddiad.

Dyma fydd pedwerydd flwyddyn y gwobrau, a noddir gan Knights Brown, Llywodraeth Cymru a Freshwater.

“Roedd yn sesiwn beirniadu anodd ond pleserus arall ar gyfer yr uchafbwynt hwn yn y calendr digwyddiadau ynni”

David Clubb

Wrth ddweud wrth y rownd derfynol, dywedodd David Clubb:

“Bob blwyddyn, rydym wrth ein bodd yn derbyn enwebiadau o safon uchel iawn, ac eleni nid oedd yn wahanol.

“Hoffwn gynnig fy llongyfarchiadau personol i bob unigolyn a sefydliad sydd ar y rhestr fer, ac edrychaf ymlaen at gwrdd â’r rownd derfynol yn y seremoni fis nesaf”.