Y gorau o Gymru – cyhoeddwyd

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi y rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2017. Fe’u rhestrir, ynghyd รข gwybodaeth ychwanegol am y seremoni wobrwyo, yn ein llyfryn gwobrau. O set gychwynnol o ymgeiswyr gref, mae’r maes wedi cael ei chwalu i un ar...