Mae Llywodraeth Cymru yn nodi ceisiadau adnewyddadwy

Gwnaeth Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, ysgrifennu at ei gymheiriaid yn Llywodraeth y DU, Greg Clarke, mewn ymateb i’r Papur Gwyrdd ar ‘Adeiladu ein Strategaeth Ddiwydiannol’. Mae’r llythyr yn gefnogol iawn...

Partneriaeth newydd am ynni gwynt yng Nghymru

Enillodd Innogy a Community Energy Wales dendr cystadleuol i ddilyn datblygiad gwynt ar y tir yng Nghoedwig Alwen ar ffin Conwy / Sir Ddinbych. Cafodd y newyddion ei thorri gan Renews, ac fe’i cadarnhawyd gan ffynonellau yn agos at gynnig y prosiect. Mae’r...