Sut ydym ni’n gwneud?


Rydym wedi lansio ein harolwg blynyddol (saesneg yn unig, sori!) i ddarganfod beth mae ein haelodau hyfryd a rhanddeiliaid eraill yn meddwl am sut rydym yn perfformio pan ddaw i gefnogi popeth am seilwaith cynaliadwy yng Nghymru.

“Rydym am eich rhwystredigaethau, eich hyfrydwch, eich awgrymiadau.”

David Clubb

Wrth sôn am yr arolwg, dywedodd David Clubb:

“Rydym yn credu ein bod yn dangos arfer gorau ar gyfer corff masnach bach yng Nghymru – ond efallai y byddwn yn anghywir. Dyna pam ei bod yn bwysig iawn i ni gael adborth gan y bobl sy’n ein hadnabod orau; ein haelodau a rhanddeiliaid eraill sy’n ein helpu yn ein hymgais i wneud Cymru yn lle gwell.”