Ynni gwynt. Mae’n well nag yr ydym yn meddwl

Mae tîm o academyddion ym Mhrifysgol Caeredin wedi cynnal astudiaeth fanwl o’r cyfraniad ynni gwynt at nwyon tŷ gwydr (GHG) yn y DU. Mae’r papur yn cael ei gyhoeddi yn Polisi Ynni fel mynediad agored cyhoeddiad (am ddim). Yn wahanol i astudiaethau eraill...

Te efo enillwyr-gwobrau

Enillydd 2016 o Wobrau Ynni Cymru Werdd ar gyfer y sector cyhoeddus, derbyniodd Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ffurfiol eu gwobr gan y noddwr categori, Freshwater. Mae ganddo Freshwater gysylltiad hir gyda’r gwobrau, ac maent yn weithgar yn y sector ynni yng...

Canolbwynt ynni adnewyddadwy a grëwyd yn Llundain

Mae ein ffrindiau yn y Solar Trade Association wedi llofnodi prydles i rannu llety gyda’n cydweithwyr yn ein prif swyddfa yn Llundain. Mae’r symudiad yn creu gofod rhannu gyda dau o gyrff masnach ynni mwyaf dylanwadol y DU, a bydd yn arwain at gydweithio...

Datganiad ynni; cam nesa ymlaen

Gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, datganiad ar ynni yn y Senedd yr wythnos hon. Gweler yma am mewnwelediad ychwanegol (aelodau yn unig). Mae’r cyhoeddiad rhagflaenu nifer o uchelgeisiau pwysig, gan gynnwys:...