Arian ar gyfer prosiectau ynni arfordirol

Arian Cymunedau Arfordirol yn cael ei ddarparu gan y Ystadau’r Goron yn defnyddio incwm a gynhyrchir o ddyfroedd arfordirol Cymru ‘, ac yn darparu cyfle gwych i gefnogi ynni adnewyddadwy. Y bedwaredd flwyddyn a lansiwyd yn ddiweddar o gyllid, a gyflwynir...

Mae Cymru eisiau ynni adnewyddadwy

WWF, un o sefydliadau amgylcheddol blaenllaw Cymru, cyhoeddwyd arolwg annibynnol yn dangos dwfn o gefnogaeth yng Nghymru ar gyfer ynni adnewyddadwy. Mewn datganiad i nodi’r 100 diwrnod cyntaf y Llywodraeth newydd Cymru, mae’r sefydliad wedi galw ar y Prif...