07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

CNC – enillydd mawr o ffynonellau adnewyddadwy

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, ceidwad a rheoleiddiwr amgylcheddol o Gymru, yn budd-daliadau hynod o ddatblygiadau ynni adnewyddadwy ar ei hystâd. Mewn cwestiwn ysgrifennu at y Gweinidog, gofynnodd Janet Haworth faint o incwm wedi ei dderbyn oddi wrth dwristiaeth, a...