07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Formpave; innovators in sustainable paving & heating

We are delighted to announce that Formpave, a company specialising in sustainable paving solutions and now innovating in ground-source heating, has become our latest member. Established in 1989, and now a part of Forterra Building Products, Formpave has a wide...

Formpave; arloesi mewn draenio a gwresogi cynaliadwy

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Formpave, cwmni sy’n arbenigo mewn atebion draenio cynaliadwy a bellach arloesi mewn gwresogi o’r ddaear, wedi dod yn ein haelod diweddaraf. Wedi’i sefydlu ym 1989, ac yn awr yn rhan o Cynhyrchion Adeiladu Forterra,...

Plaid’s manifesto; good for energy?

Plaid Cymru today launched their manifesto for the 2016 National Assembly elections, using the hashtag #Plaid16, and simultaneously live streaming on Periscope. The scope for using social media for such a launch was indicated by the 78 live viewers of the event; an...

Maniffesto Plaid; da ar gyfer ynni?

Lansiodd Plaid Cymru heddiw eu maniffesto ar gyfer 2016 etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol, gan ddefnyddio’r hashtag #Plaid16, ac ar yr un pryd yn byw yn dylifo ar perisgop. Mae’r sgôp ar gyfer defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer lansiad...