07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Maniffesto UKIP; mor synhwyrol ag y byddech yn ei ddisgwyl

Lansiodd UKIP heddiw eu maniffesto ar gyfer etholiadau’r Cynulliad, gyda rhai polisïau trawiadol a gynlluniwyd i godi prisiau trydan a chynyddu allyriadau carbon. Mae’r blaid, sy’n cwmpasu gwrthod newid yn yr hinsawdd fel egwyddor ganolog o’i...

Liberal Democrats get tough on carbon

Yesterday’s launch of the Liberal Democrat manifesto brings to three the total number now in the public domain (read our views on the Green Party here, and on Plaid Cymru here). Alongside some useful measures to support the implementation of domestic energy...

Democratiaid Rhyddfrydol mynd yn gadarn ar garbon

Lansiad ddoe o’r maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol yn dod i dri cyfanswm nifer erbyn hyn yn y parth cyhoeddus (darllenwch ein barn ar y Blaid Werdd yma, ac ar Phlaid Cymru yma). Ochr yn ochr â rhai mesurau defnyddiol i gefnogi mesurau effeithlonrwydd ynni...

The Green Party on energy

The Greens have launched their manifesto, the second in the leadup to the National Assembly elections (you can read about the Plaid Cymru launch and manifesto here). Energy makes it into the top four issues for the greens, with the commitment to source all electricity...

Y Blaid Werdd ar ynni

Mae’r Blaid Werdd wedi lansio eu maniffesto, yr ail ar y ffordd at etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol (gallwch ddarllen am y lansiad ac maniffesto Plaid Cymru yma). Ynni yn ei gwneud yn i mewn i’r pedwar mater uchaf ar gyfer y Blaid Werdd,...