07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Lansiodd UKIP heddiw eu maniffesto ar gyfer etholiadau’r Cynulliad, gyda rhai polisïau trawiadol a gynlluniwyd i godi prisiau trydan a chynyddu allyriadau carbon.

Mae’r blaid, sy’n cwmpasu gwrthod newid yn yr hinsawdd fel egwyddor ganolog o’i platfform polisi, wedi addo i wrthwynebu ffermydd gwynt ‘hyll’ (a fydd yn cynyddu biliau trydan ac allyriadau carbon) a gwared â’r £ 73m cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer newid yn yr hinsawdd. Nid yw ynni yn cael ei grybwyll unwaith yn y ddogfen 48-tudalen.

Wrth sôn am y maniffesto, dywedodd David Clubb:

“Mae’r ddogfen yn brin yn deilwng o ystyriaeth ddifrifol Mae’n ymddangos bod – i UKIP – yr unig broblem yn y sector ynni digonedd o dyrbinau gwynt. Allyriadau carbon, llygredd aer, costau ynni, diogelu’r cyflenwad, materion grid, ynni cymunedol… hyn nid yn amlwg yn deilwng o sylw.

“Mae’r maniffesto yn datgelu’r hyn yr ydym yn gwybod yn barod; UKIP yn cael unrhyw bolisïau credadwy ar ynni a newid yn yr hinsawdd, ac nid y blaid yn haeddu cefnogaeth unrhyw un sy’n gofalu am iechyd a lles cyd-ddinasyddion, neu cenedlaethau’r dyfodol.”