07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Mae darn olaf y jig-so, maniffesto’r blaid Lafur, wedi cael ei gyhoeddi. Tra’n cynnwys gwerthoedd cynhyrchu uchel iawn, mae diffyg amlwg o fanwl – yn enwedig ar gyfer y sector ynni.

Mae cyfanswm y cynnwys ar y pwnc yn cynnwys:

  • Datblygu prosiectau mwy o ynni adnewyddadwy
  • Cefnogi datblygiad lagwnau llanw ac ynni cymunedol
Screenshot (12)

Dim ond sôn pasio am ynni yn y maniffesto

Wrth sôn am y maniffesto, dywedodd David Clubb:

“Er ein bod yn cymeradwyo’n llawn eu nodau datganedig o gefnogi ynni adnewyddadwy, gan gynnwys morlynnoedd llanw ac ynni cymunedol, does dim manylion o ran sut y caiff hyn ei gyflawni, a dim sôn am dechnolegau smart newydd, storio a grid.

“Mae’r blaid Lafur wedi cyflwyno gwelliannau sylweddol i’r sector ynni dros y pum mlynedd diwethaf, gan gynnwys system gynllunio wedi gwella aruthrol, datblygiad llwyddiannus Cyfoeth Naturiol Cymru, mae’r Deddf yr Amgylchedd a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol – a dyna pam rwy’n hollol drysu ynghylch pam ynni’n cael ei grybwyll prin yn eu maniffesto.”