David Cameron missing the point with Swansea Bay Tidal Lagoon

Prime Minister David Cameron recently made comments that appear to indicate he is edging away from supporting the Swansea Bay Tidal Lagoon Power project. In response to those comments, David Clubb, Director of RenewableUK Cymru, said: “Mr Cameron is missing the point...

Snowdonia Society; a case study in mega-hypocrisy

The Snowdonia Society has courted controversy by attacking the integrity of Natural Resources Wales, and by stating that the Minister, Carl Sargeant, deserves a visit from the Ghost of Christmas Present, obliquely linking him with the character ‘Tiny Tim’....

Cymdeithas Eryri; diferu gyda mega-rhagrith

Mae Cymdeithas Eryri wedi denu ddadlau trwy ymosod ar integriti Cyfoeth Naturiol Cymru, a drwy ddweud bod y Gweinidog, Carl Sargeant, yn haeddu ymweliad gan Ysbryd yr anrheg Nadolig, anuniongyrchol gysylltu ef â chymeriad ‘Tiny Tim’. Cadarnhawyd cofnodion...

Torri record arall eleni ar gyfer ynni gwynt

Mae’r ystadegau diweddaraf oddi wrth y Grid Cenedlaethol yn dangos 2015 yn flwyddyn record ar gyfer cynhyrchu ynni gwynt, gyda ffermydd gwynt ar y tir ac ar y môr sy’n cyflenwi eu mwyaf symiau o ynni glân i gartrefi, ffatrïoedd a swyddfeydd Prydain erioed....

Another record breaking year for wind energy

The latest statistics from National Grid show 2015 was a record year for wind energy generation, with onshore and offshore wind farms supplying their largest ever amounts of clean energy to Britain’s homes, factories and offices. Last year 11% of the UK’s...