Jacqueline McGlade; telling it how it is

We were delighted to see the intervention of one of the world’s top environmental scientists into the debate over UK energy policy yesterday. Professor Jacqueline McGlade, previously the Executive Director at the European Environment Agency, has...

Jacqueline McGlade; yn dweud ei fod sut y caiff ei

Roeddem yn falch iawn o weld yr ymyrraeth o un o wyddonwyr amgylcheddol gorau’r byd i mewn i’r ddadl ynghylch polisi ynni y DU ddoe. Yr Athro Jacqueline McGlade, yn flaenorol Gyfarwyddwr Gweithredol yn Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop, ganddo hanes nodedig o...

Government incompetence damages Wales

We were saddened to hear today of the demise of Southern Solar, a Wales-based company which has been trading from Caerphilly since 2002. This brings to three the number of companies which have closed in the last week as the UK Government’s policy proposals wreak...

Iawndal Llywodraeth y DU yn anallu Cymru

Rydym yn drist iawn o glywed heddiw am dranc Southern Solar, cwmni o Gymru sydd wedi bod yn masnachu o Gaerffili ers 2002. Mae hyn yn dod â thri nifer y cwmnïau sydd wedi cau yn yr wythnos ddiwethaf fel gynigion polisi Llywodraeth y DU wreak havoc ar y sector ynni...

Onshore wind; is logic returning?

The UK Government has today confirmed a slight improvement in grace periods for onshore wind from those originally proposed, which will give a modicum of improved confidence for some developers and investors in the sector. The announcement comes just days after the...