Cyhoeddodd DECC heddiw y 10fed yn ei chyfres o arolygon ‘Barn Olrhain’. Newyddion da os ydych yn hoffi ynni adnewyddadwy, gl├ón a gwyrdd. Newyddion drwg i’r band llai a llai o gefnogwyr niwclear a ffracio.

Popularity

Poblogaidd technolegau ynni

 

 

 

 

 

 

Mae DECC yn gofyn yr un cwestiwn o bob un dechnoleg, sef a yw’r ymatebydd Cefnogi Gryf, Cefnogi, Nid Cefnogi nac Gwrthwynebu’r, Yn Gwrthwynebu, neu’n Yn Gwrthwynebu yn Gryf y dechnoleg.

Mae’r ffigwr ‘cymorth net’, plotio yn y ffigur uchod, yw’r cyfanswm sy’n cefnogi llai cyfanswm sy’n gwrthwynebu pob dechnoleg.

Mewn sioe ryfeddol o wrthblaid am y dechnoleg, cymorth net ar gyfer ffracio wedi gostwng i sero y cant. Ie, dyna 0%. Mae un ar gyfer uwch Ceidwadwyr, sydd wedi gwneud sioe cryf iawn o gefnogi’r dechnoleg i’w hystyried.

Cymorth ar gyfer niwclear hefyd yn gostwng, ac mae hynny cyn y newyddion am y gau heb ei gynllunio dau adweithydd daeth hysbys.

Yn y cyfamser, cymorth ar gyfer gwynt ar y tir yn dal yn enfawr ac yn gymharol gyson, yn net 56% o ymatebwyr.

Gwleidyddion yn cymryd sylw; Bydd cymorth ar gyfer gwynt yn ennill eich cefnogi ymhlith y cyhoedd yn gyffredinol. Cefnogi niwclear a ffracio yn debygol o droi i ffwrdd cefnogwyr.

Dyma cyswllt i’r setiau data perthnasol.