07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

RenewableUK Cymru, mewn partneriaeth â Native HQ, yn lansio eu cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi gyda ein cynnig cyntaf ym mis Chwefror.

Mae’r digwyddiad “Pori’r Cyfryngau Cymdeithasol: gweithdy rhagarweiniol” yn costio £99 i aelodau a £199 i rai nad ydynt yn aelodau (tocynnau ‘aderyn-gynnar’ rhatach ar gael). Mae’n fore llawn, lle byddwn yn helpu mynychwyr i chyfrif i maes yr hyn y maent am ei gael gan y cyfryngau cymdeithasol, ac yn rhoi’r hyder i gychwyn ar y daith arnynt.

Gallwch archebu eich lle ar Eventbrite, gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad o ein taflen isod.

SocialMedia