07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Os ydych eisiau dysgu mwy am ynni gwynt a didoli’r ffeithiau o’r chwedlau, mae angen i chi fynd i Neuadd Gymunedol Dolfor ar Ddydd Iau 20 Chwefror am 7.00pm, lle mae Action for Renewables a Cefnogwyr Ffermydd Gwynt Powys wedi trefnu i banel o arbenigwyr i ateb eich cwestiynau.

Ar y panel bydd Phil Horton – pennaeth datblygu yn Dulas, Adam Twine -ffarmwr ac ymgyrchydd ynni adnewyddadwy ac awdur y “Farm Carbon Cutting Toolkit”, Sarah Merrick -Vestas Act on Facts a Tobi Kellner o’r Ganolfan y Dechnoleg Amgen. Bydd y panel yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa gyda’r nod o roi’r ffeithiau am ynni gwynt pobl i herio camsyniadau cyffredin gynnal.

Mae angen i chi gofrestru ar gyfer o drwy ddilyn y linc yma