Chwalu’r mythau am ynni gwynt

Os ydych eisiau dysgu mwy am ynni gwynt a didoli’r ffeithiau o’r chwedlau, mae angen i chi fynd i Neuadd Gymunedol Dolfor ar Ddydd Iau 20 Chwefror am 7.00pm, lle mae Action for Renewables a Cefnogwyr Ffermydd Gwynt Powys wedi trefnu i banel o arbenigwyr i...

Busting the myths about wind energy

If you’ve always wanted to learn more about wind energy and sort the facts from the myths, then you need to head to Dolfor Community Hall on Thursday 20 February at 7.00pm where Action for Renewables and Powys Windfarm Supporters have arranged for a panel of...

Rhaglen hyffordd wedi dechrau

RenewableUK Cymru, mewn partneriaeth â Native HQ, yn lansio eu cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi gyda ein cynnig cyntaf ym mis Chwefror. Mae’r digwyddiad “Pori’r Cyfryngau Cymdeithasol: gweithdy rhagarweiniol” yn costio £99 i aelodau a £199 i...

Training programme started

RenewableUK Cymru, in partnership with Native HQ, are launching their suite of training events with our first offering in February. The event “Navigating Social Media: an introductory workshop” is priced at £99 for members and £199 for non-members (cheaper...

Gosod Canolfan Hyfforddiant Ynni Gwynt ar gyfer Gogledd Cymru

Roedd rhagor o newyddion da ar gyfer y diwydiant gwynt yng Nghymru yr wythnos hon gyda’r cyhoeddiad gan ddarparwr hyfforddiant diogelwch yn seiliedig De Cymru, Diogelwch Technology Cyf, i agor canolfan hyfforddiant diogelwch ynni gwynt yn y Porthladd Mostyn yng...