RenewableUK Cymru yn croesawu Dirprwy Weinidog Sgiliau

Roeddem yn falch iawn o dderbyn Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, i ddisgrifio iddo ein profiadau o weithio a dysgu yn ddwyieithog. Rydym yn cael eu cydnabod yn gynharach eleni am ein hymdrechion i hyrwyddo’r Gymraeg trwy ein sefyllfa...

RenewableUK Cymru welcomes Deputy Skills Minister

We were delighted to receive Ken Skates AM, the Deputy Minister for Skills and Technology, to describe to him our experiences of working and learning bilingually. We were recognised earlier this year for our efforts in promoting Welsh through our finalist position in...

Prosiect Atlantic Array rhoi o’r neilltu

Roeddem yn siomedig i glywed heddiw bod y prosiect Atlantic Array wedi cael ei rhoi o’r neilltu. Meddai Cyfarwyddwr Polisi RenewableUK, Dr Gordon Edge: “Although it’s disappointing that this particular project isn’t going ahead, it’s just one of a number of...

Atlantic Array project mothballed

We were disappointed to hear today that the Atlantic Array project has been mothballed. RenewableUK’s Director of Policy, Dr Gordon Edge, said: “Although it’s disappointing that this particular project isn’t going ahead, it’s just one of a number of offshore wind...