Mae Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru yn cael ei chynnal yfory yng Ngwesty St Davids, Bae Caerdydd. Dymuniadau gorau i’r holl unigolion a sefydliadau a enwebwyd, ac rydym yn edrych ymlaen at gwrdd รข chi yfory!