Adroddiad cyfleoedd economaidd

Cydweithio rhwng y Llywodraeth a Diwydiant arwain at gomisiynu adroddiad annibynnol, a gynhaliwyd gan Ysgol Fusnes Caerdydd a Regeneris Consulting, i benderfynu ar y cyfleoedd economaidd a allai ddeillio o’r sector gwynt ar y tir yng Nghymru. Mae’r...